Tilvalg

Tillægskoder: Priserne er i forbindelse med en optimering. Ønskes tillægskode alene, tillægges 50% til prisen samt gebyr for kørsel

Alle priser er fra priser inkl. moms.

Også kaldet "Crackle Map" er lyden af brændstof, der detonerer i dit
udstødningssystem, når du frigiver gaspedalen. Denne funktion er
udviklet til at holde turboens tryk, hvilket reducerer reaktionstiden
kraftigt, når du trykker på gaspedalen igen. 

Det kan kun laves hvis bilen ikke har en katalysator,
Det er ganske hårdt for motoren at køre med pops and bangs.
Man bliver ret sikkert kaldt til syn hvis man bliver stoppet på offentlig vej.
De fleste kunder bliver før eller siden trætte af at køre med pops and bangs.
Men uanset hvad kan vi godt lave pops and bangs - på eget ansvar. 

Dette er en funktion, der eliminerer turbotøven, så du får en hurtigere
acceleration fra start. Hold koblingen og gaspedalen nede samtidig, 
omdrejningstallet vil stige til forprogrammeret niveau, mens
turbotrykket opbygges, når du er klar, skal du bare frigive koblingen.
Nu vil du opleve en kraftigere acceleration! Denne funktion er kun til
manuelle gearkasser eller aut. m/flaps

Start / Stop teknologi har eksisteret i lang tid, nogle mennesker elsker
det, andre hader det. For de af jer, der ikke kan lide funktionen, kan
vi nu helt deaktivere dette! Ved at ændre kodningen i ECU, kan vi
deaktivere start / stop-systemet permanent.

RPM-grænser er indstillet for at beskytte motoren fra for høj
belastning, men nogle begrænsere er meget lave og kan øges sikkert for
at udnytte flere omdrejninger. RPM-begrænseren kan justeres på både
benzin- og dieseldrevne køretøjer.

systemet (ALS) er en metode til at reducere turbotøven eller effektiv
kompression, der anvendes på turboladede motorer, for at minimere
turbotøven på racer- eller præstationsbiler. Det virker ved at forsinke
tændingstiden meget lidt for at afbalancere et iboende tab i
forbrændingseffektivitet med øget tryk på turbons effekt. Dette opnås
ved at en lille mængde brændstof / luftblanding undslipper gennem
udstødningsventilerne og forbrændingen i den varme udstødningsmanifold,
der spoler turboladeren, hvilket skaber højere anvendeligt tryk.

Ordet decat, står for D-for slet og C-for kat, som grundlæggende står
for en slettet katalysator. Et biludstødningssystem har en katalysator
monteret på den for at fjerne de farlige gasser, der er skabt af benzin
brændt i motoren. Ved at afkode katalysatoren, opnår du bedre
brændstofforbrug og mere effekt. Når du fjerner din katalysator,
tillader du, at din udstødning går ud af motoren med hurtigere
hastighed. Dette sænker igen trykket i motoren, hvilket i sidste ende
reducerer belastningen.

Er koder, som bilens OBD-system bruger til at underrette dig om et
problem. Hver kode svarer til en fejl i bilen. Et køretøj gemmer
fejlkoden i hukommelsen, når det registrerer en komponent eller et
system, der ikke fungerer inden for de acceptable grænser. DTC off
betyder at nulstille fejlkoder hvor fejlen er blevet udbedret.

Ud fra dette navn står det klart, at princippet i dette system er
baseret på, at en vis mængde udstødningsgas tilbageføres til motorens
cylindre til endnu en forbrændings cyklus. Dette reducerer mængden af
ilt i forbrændingen som sænker forbrændingstemperaturen.
Resultatet er en reduktion af NOX, kvælstofoxid dannelse, dvs det
reducerer skadelige virkninger på miljøet (SMOG). Men der er også visse
ulemper i EGR-systemet. Ovennævnte proces indebærer en reduktion af
motorens effektivitet. Der er også en opfattelse af, at EGR-systemet
ikke blot reducerer de skadelige virkninger på miljøet, men er mere
skadelig for motoren i din bil, hvilket reducerer dens levetid. Sod og
andre micro partikler bliver deponeret i indsugningsmanifolden, og
efterhånden dannes et tykt lag af beskidte sodaflejringer. Indsugnings
ventilerne er selvfølgelig heller ikke undtaget, og meget hurtigt
opbygges der også en tyk og en hård skal af sod og koks. Motorens
effektivitet bliver forbedret hvilket resultere i en brændstofbesparelse
på ca 2-5%. De resulterende kulstof/sod aflejringer på indsugnings
ventiler og i indsugningsmanifolden-er en af de hyppigste årsager til
tab af motorkraft. For at løse disse problemer vil EGR OFF softwaren
være en løsning. Det skal nævnes at NOX emmisionen stiger eksplosivt med
en forøgelse af smog som resultat. De fleste kunder der ønsker dette
indgreb udført gør det for at undgå evt reperationer på systemet.

Dieselpartikelfilteret er et filter lavet af keramik eller metal, og har
som formål at udstødningsgassen kan passere men opsamle soden ( den
sorte røg ). Efter en vis tid tilstoppes kanalerne i form af sod
opsamlet på overfladen af filterkernen og derved formindske
gasgennemstrømningen. Der laver bilens system så en Regenerering dvs den
hæver udstødnings temperaturen til ca 550 grader. Ved denne temperatur
forbrændes soden og omdannes til aske, denne aske opsamles i filtret og
afhængigt af størrelsen, fyldes filtret med aske, og når der ikke kan
være mere aske skal filtret skiftes eller tømmes typisk for hver
120000km – 300000km

VIGTIGT: Vi gør opmærksom på at vi kun udfører chiptuning samt visse tillægskoder på køretøjer som skal bruges til motorsport